מדיניות ביטולים והחזרות

ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של פראיה.

אתר זה הנו חנות למכירת בגדי הים מבית האפנה פראיה ואנו מקוות כי תיהני לקנות אצלנו  וכמובן תחזרי אלינו שוב. אנו עושות מאמצים רבים כדי להקל על הקנייה באתר ועל הביקור בו ומבקשות להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנו מבקשות כי תקראי תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים עליך ואת מתחייבת לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לגברים.

הגדרות 

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

“פראיה” – חברת פראיה בע”מ ח.פ. 315571240 מרחוב האשל 154/2 אילת, ת.ד 1939, מיקוד 8801416.

“האתר” –אתר האינטרנט המופעל על ידי סתיו שמחי בכתובת www.praia.co.il 

“המוצרים” – בגדי ים ושאר פרטי ביגוד ואקססוריז וכל יתר הפריטים אליהם מתייחסים השירותים באתר וכל הקשור בכך.

“השירותים” – שיווק, מכירה והפצה של המוצרים וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי שני שמר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

 

אספקה ומשלוחים – 

 1. פראיה מאפשרת לך לבחור בעת רכישת המוצרים, בהתאם להעדפתך, האם לאסוף את המוצרים שנרכשו על ידך ממשרדי פראיה או האם לקבלם באמצעות משלוח לכתובתך, כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי פראיה תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת המוצרים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח המוצרים או איסופם, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במקרה בו בחרת באיסוף המוצרים באופן עצמאי יהיה עליך להגיע למשרדי פראיה בכתובת רחוב האשל 154/3 באילת עד 7 ימים ממועד הרכישה וזאת באמצעות תיאום מראש עם נציגתנו בטלפון שמספרו 050-4488721. איסוף המוצרים יתאפשר רק בכפוף להצגת אישור הרכישה, אשר ישלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת המוצרים, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה של רוכש המוצרים בפני הנציגה.

נא תשומת לבך כי שמירת המוצרים במשרדי פראיה לא תתאפשר לאחר 7 ימים ממועד הרכישה ומשכך פראיה לא תהיה אחראית למסירת המוצרים שנרכשו בכל מקרה בו לא תגיעי במועד הנדרש לאיסוף המוצרים, כאמור לעיל, ואת עשויה שלא לקבל את המוצרים במקרה זה ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פראיה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

 1. במקרה בו בחרת במשלוח המוצרים לכתובתך אנו מבקשים כי תדעי שפראיה פועלת על מנת לזרז את מועד אספקת המוצרים שהזמנת מהר ככל הניתן ובהתאם לכך אנו נארוז ונוציא למשלוח את המוצרים שרכשת בתוך 2 ימי עסקים בלבד מיום בו השלמת את רכישת המוצרים באתר בהתאם לפרטים אותם מסרת באתר ו/או לנציגתנו בטלפון. ביצוע המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פראיה.
 2. בכל מקרה מובהר במפורש כי שירות משלוח המוצרים ייעשה לכתובות הרשומות בתחומי מדינת ישראל בלבד וכן לכל יעד אחר, כפי שיוגדר ויתאפשר במערכת האתר מעת לעת.
 3. מועדי אספקת המשלוח תלויים בדואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם והם מוערכים כדלקמן:

משלוח בשרות מהיר אקספרס בארץ מגיע לרוב חלקי ישראל עד 4 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. מובהר כי לישובים בהם לא מבוצע שירות מהיר אקספרס כאמור פרטיה תוציא את המשלוח באמצעות דואר רשום בלבד.

משלוח בדואר רשום מגיע לסניף הדואר הקרוב ליעד המשלוח עד 14 ימים מיום השלמת ההזמנה באתר.

משלוח לכתובות שאינן רשומות בתחומי מדינת ישראל יבוצע באמצעות משלוח באמצעות דואר ישראל והוא בדרך כלל מגיע לארץ יעד המשלוח עד 5 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר במקרה של משלוח בדואר מהיר אקספרס ועד 14 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר במקרה של משלוח בדואר רשום רגיל.

 1. מאחר ומשלוח המוצרים מבוצע על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולפראיה אין שליטה ויכולת פיקוח על מתן שירותי המשלוח כאמור, ברור כי פראיה לא תהא אחראית בשום אופן לשירות המשלוח הניתן על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי), לרבות לעניין מועד אספקת המוצרים ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכושך, כתוצאה ו/או בקשר עם שירותי המשלוח על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פראיה ו/או כלפי מי מטעמה. יחד עם זאת חשוב כי תדעי כי אנו בפראיה נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לפתור כל שאלה ו/או בעיה.
 2. מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים ולקבלת המוצרים אשר נשלחו אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו המוצרים הוחזרו לפראיה על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בפראיה את תהיי זכאית כי משלוח המוצרים ישלח אליך פעם אחת נוספת בלבד, בהתאם לבקשתך ובתוספת דמי משלוח נוספים ודמי טיפול כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה ואין לך ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שני שמר ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

עלויות משלוח –  

 • משלוח לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל בלבד:

דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 11 ש"ח.

שרות מהיר אקספרס בארץ – 39 ש”ח.

 • משלוח לכתובת שאינה רשומה בתחומי מדינת ישראל:

ארה”ב ואירופה:    דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 46 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 128 ש”ח.

אוסטרליה:            דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 62 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 152 ש”ח.

יתר היעדים:          דמי המשלוח ייקבעו בהתאם ליעד המבוקש, כפי שייקבע באתר ו/או בהתקשרות בין הצדדים בעת ביצוע ההזמנה.

 • במקרה בו המוצרים הוחזרו לפראיה על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בפראיה – המשלוח ישלח אליך פעם אחת נוספת, בהתאם לבקשתך, בתוספת דמי משלוח נוספים כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה בהתאם ליעד המשלוח ולאופן המשלוח, למעט במקרה של משלוח דואר רשום לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל שאז דמי המשלוח הנוספים יעמדו על סך של 15 ש”ח.

 

רכישת המוצרים – 

 1. לשם רכישת המוצרים וקבלתם, הן באמצעות שליחתם לכתובתך או באמצעות איסוף עצמי על ידך, בהתאם לבחירתך וכאמור בתקנון זה, הנך מתבקשת בעת רכישת המוצרים לבחור את אמצעי קבלת המוצרים, את אמצעי התשלום ופרטיו ולהזין באתר (או למסור בטלפון) את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.
 2. עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל המוצרים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, במידה ובכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.
 3. הזמנת המוצרים, לרבות זמינותם, מחירם ומחיר משלוחם, תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת המוצרים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי, לפי העניין, על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.
 4. למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה פראיה אינה מתחייבת לשמירת מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או לשמור מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה.
 5. לתשומת לבך, היה ובחרת באפשרות כי נציגתנו תיצור עמך קשר בטלפון לשם ביצוע התשלום אזי אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליצור עמך קשר בטלפון בהקדם האפשרי לשם קבלת פרטי הזמנתך וביצוע התשלום על ידך ואולם מובהר שוב כי עד לקבלת פרטי הזמנתך וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה פראיה אינה מתחייבת לשמור על מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או על קיומם של מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו כאמור בשיטת כל הקודם זוכה.
 6. לא יינתן כפל מבצעים בתקופות חגים, מבצעים כאלו ואחרים אשר מתפרסמים באתר, שימוש בקופוני הנחה המשמשים כהנחה למבצע כזה או אחר יינתנו למימוש בהתאם להחלטת פראיה.

 

מדיניות ביטול והחזרה – 

 1. פראיה עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מלאה ממוצריה ועל כן שומרת את הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעת החברה ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), ובלבד שהחזרת את המוצרים בצורתם המקורית, לא נעשה בהם שימוש וכשתווית המוצר והתווית ההיגיינית לא הוסרו. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור את תשלמי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת המוצר, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.
 2. במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק, את תהיי רשאית לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצרים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 14 לתקנון זה.
 3. במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור המוצרים ו/או השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי המוצרים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, פראיה לא תשא בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ותהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך לשני שמר בגין המוצרים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.
 4. לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במוצרים הנך מתבקשת לבדוק את כל המוצרים מיד לאחר קבלתם ולהודיע לשני שמר מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על פראיה ו/או לחייב את שני שמר בהחלפת המוצר ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשע״א 2010, סעיף 6 (9) הגבלת זכות הביטול – לא ינתן החזר כספי או החזרה על בגדי ים.