ברוכות הבאות לאתר האינטרנט של פראיה.

בעמוד זה תמצאו את מדיניות הביטולים והאספקה שלנו ומדיניות הפרטיות.

מדיניות ביטולים ואספקה

אתר זה הנו חנות למכירת בגדי הים מבית האפנה פראיה ואנו מקוות כי תיהני לקנות אצלנו  וכמובן תחזרי אלינו שוב. אנו עושות מאמצים רבים כדי להקל על הקנייה באתר ועל הביקור בו ומבקשות להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנו מבקשות כי תקראי תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים עליך ואת מתחייבת לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לגברים.

הגדרות 

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

“פראיה” – חברת פראיה בע”מ ח.פ. 315571240 מרחוב האשל 154/2 אילת, ת.ד 1939, מיקוד 8801416.

“האתר” –אתר האינטרנט המופעל על ידי סתיו שמחי בכתובת www.praia.co.il 

“המוצרים” – בגדי ים ושאר פרטי ביגוד ואקססוריז וכל יתר הפריטים אליהם מתייחסים השירותים באתר וכל הקשור בכך.

“השירותים” – שיווק, מכירה והפצה של המוצרים וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי פראיה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

 

אספקה ומשלוחים – 

 1. פראיה מאפשרת לך לבחור בעת רכישת המוצרים, בהתאם להעדפתך, האם לאסוף את המוצרים שנרכשו על ידך ממשרדי פראיה או האם לקבלם באמצעות משלוח לכתובתך, כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי פראיה תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת המוצרים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח המוצרים או איסופם, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במקרה בו בחרת באיסוף המוצרים באופן עצמאי יהיה עליך להגיע למשרדי פראיה בכתובת רחוב האשל 154/3 באילת עד 7 ימים ממועד הרכישה וזאת באמצעות תיאום מראש עם נציגתנו בטלפון שמספרו 050-4488721. איסוף המוצרים יתאפשר רק בכפוף להצגת אישור הרכישה, אשר ישלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת המוצרים, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה של רוכש המוצרים בפני הנציגה.

נא תשומת לבך כי שמירת המוצרים במשרדי פראיה לא תתאפשר לאחר 7 ימים ממועד הרכישה ומשכך פראיה לא תהיה אחראית למסירת המוצרים שנרכשו בכל מקרה בו לא תגיעי במועד הנדרש לאיסוף המוצרים, כאמור לעיל, ואת עשויה שלא לקבל את המוצרים במקרה זה ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פראיה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

 1. במקרה בו בחרת במשלוח המוצרים לכתובתך אנו מבקשים כי תדעי שפראיה פועלת על מנת לזרז את מועד אספקת המוצרים שהזמנת מהר ככל הניתן ובהתאם לכך אנו נארוז ונוציא למשלוח את המוצרים שרכשת בתוך 2 ימי עסקים בלבד מיום בו השלמת את רכישת המוצרים באתר בהתאם לפרטים אותם מסרת באתר ו/או לנציגתנו בטלפון. ביצוע המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פראיה.
 2. בכל מקרה מובהר במפורש כי שירות משלוח המוצרים ייעשה לכתובות הרשומות בתחומי מדינת ישראל בלבד וכן לכל יעד אחר, כפי שיוגדר ויתאפשר במערכת האתר מעת לעת.
 3. מועדי אספקת המשלוח תלויים בדואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם והם מוערכים כדלקמן:

משלוח בשרות מהיר אקספרס בארץ מגיע לרוב חלקי ישראל עד 4 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. מובהר כי לישובים בהם לא מבוצע שירות מהיר אקספרס כאמור פרטיה תוציא את המשלוח באמצעות דואר רשום בלבד.

משלוח בדואר רשום מגיע לסניף הדואר הקרוב ליעד המשלוח עד 14 ימים מיום השלמת ההזמנה באתר.

משלוח לכתובות שאינן רשומות בתחומי מדינת ישראל יבוצע באמצעות משלוח באמצעות דואר ישראל והוא בדרך כלל מגיע לארץ יעד המשלוח עד 5 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר במקרה של משלוח בדואר מהיר אקספרס ועד 14 ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר במקרה של משלוח בדואר רשום רגיל.

 1. מאחר ומשלוח המוצרים מבוצע על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולפראיה אין שליטה ויכולת פיקוח על מתן שירותי המשלוח כאמור, ברור כי פראיה לא תהא אחראית בשום אופן לשירות המשלוח הניתן על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי), לרבות לעניין מועד אספקת המוצרים ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכושך, כתוצאה ו/או בקשר עם שירותי המשלוח על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פראיה ו/או כלפי מי מטעמה. יחד עם זאת חשוב כי תדעי כי אנו בפראיה נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לפתור כל שאלה ו/או בעיה.
 2. מובהר כי האחריות לאיסוף המוצרים ולקבלת המוצרים אשר נשלחו אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו המוצרים הוחזרו לפראיה על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בפראיה את תהיי זכאית כי משלוח המוצרים ישלח אליך פעם אחת נוספת בלבד, בהתאם לבקשתך ובתוספת דמי משלוח נוספים ודמי טיפול כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה ואין לך ולא תהיינה לך ואת מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פראיה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

עלויות משלוח –  

 • משלוח לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל בלבד:

דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 15 ש"ח.

שרות מהיר אקספרס בארץ – 44 ש”ח.

 • משלוח לכתובת שאינה רשומה בתחומי מדינת ישראל:

ארה”ב ואירופה:    דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 46 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 128 ש”ח.

אוסטרליה:            דואר רשום לכתובת היעד למשלוח  – 62 ש”ח.

                            דואר אקספרס לכתובת היעד למשלוח  – 152 ש”ח.

יתר היעדים:          דמי המשלוח ייקבעו בהתאם ליעד המבוקש, כפי שייקבע באתר ו/או בהתקשרות בין הצדדים בעת ביצוע ההזמנה.

 • במקרה בו המוצרים הוחזרו לפראיה על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף המוצרים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי בפראיה – המשלוח ישלח אליך פעם אחת נוספת, בהתאם לבקשתך, בתוספת דמי משלוח נוספים כפי שיהיו קבועים באותה עת בתקנון זה בהתאם ליעד המשלוח ולאופן המשלוח, למעט במקרה של משלוח דואר רשום לכתובת הרשומה בתחומי מדינת ישראל שאז דמי המשלוח הנוספים יעמדו על סך של 15 ש”ח.

 

רכישת המוצרים – 

 1. לשם רכישת המוצרים וקבלתם, הן באמצעות שליחתם לכתובתך או באמצעות איסוף עצמי על ידך, בהתאם לבחירתך וכאמור בתקנון זה, הנך מתבקשת בעת רכישת המוצרים לבחור את אמצעי קבלת המוצרים, את אמצעי התשלום ופרטיו ולהזין באתר (או למסור בטלפון) את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.
 2. עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל המוצרים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, במידה ובכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.
 3. הזמנת המוצרים, לרבות זמינותם, מחירם ומחיר משלוחם, תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת המוצרים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי, לפי העניין, על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.
 4. למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה פראיה אינה מתחייבת לשמירת מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או לשמור מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה.
 5. לתשומת לבך, היה ובחרת באפשרות כי נציגתנו תיצור עמך קשר בטלפון לשם ביצוע התשלום אזי אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליצור עמך קשר בטלפון בהקדם האפשרי לשם קבלת פרטי הזמנתך וביצוע התשלום על ידך ואולם מובהר שוב כי עד לקבלת פרטי הזמנתך וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה פראיה אינה מתחייבת לשמור על מחירי המוצרים ו/או מחירי משלוח המוצרים ו/או על קיומם של מוצרים זמינים למכירה והם יימכרו כאמור בשיטת כל הקודם זוכה.
 6. לא יינתן כפל מבצעים בתקופות חגים, מבצעים כאלו ואחרים אשר מתפרסמים באתר, שימוש בקופוני הנחה המשמשים כהנחה למבצע כזה או אחר יינתנו למימוש בהתאם להחלטת פראיה.

 

מדיניות ביטול והחזרה – 

 1. פראיה עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מלאה ממוצריה ועל כן שומרת את הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעת החברה ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), ובלבד שהחזרת את המוצרים בצורתם המקורית, לא נעשה בהם שימוש וכשתווית המוצר והתווית ההיגיינית לא הוסרו. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור את תשלמי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת המוצר, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.
 2. במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק, את תהיי רשאית לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצרים, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 14 לתקנון זה.
 3. במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור המוצרים ו/או השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי המוצרים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, פראיה לא תשא בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ותהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך לשני שמר בגין המוצרים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.
 4. לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במוצרים הנך מתבקשת לבדוק את כל המוצרים מיד לאחר קבלתם ולהודיע לשני שמר מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על פראיה ו/או לחייב את שני שמר בהחלפת המוצר ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),תשע״א 2010, סעיף 6 (9) הגבלת זכות הביטול – לא ינתן החזר כספי או החזרה על בגדי ים.

מדיניות פרטיות

הקדמה

 1.  הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
 2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.
 

איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;
 3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
 4. מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
 5. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
 6. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
 7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;
 8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;
 9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
 10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
 11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

 

ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;
 2. התאמה האישית של האתר עבורכם;
 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;
 4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;
 5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;
 6. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.
 7. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;
 8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;
 9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);
 10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);
 11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);
 12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
 13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;
 14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);
 15. ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

 

חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו (זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;
 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);
 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);
 5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

 

העברות נתונים בינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.
 2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.
 3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.
 4. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.
 5.  
 

 שמירת פרטים אישיים

 1. סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.
 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.
 3. על אף ההוראות האחרות בסעיף זה, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
  1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;
  2. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;
  3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).
  4.  
  5.  
  6. אבטחת הפרטים האישיים שלכם
 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
 3. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
 4. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
 5. אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
 6.  
 

תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 

הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

 1. תשלום של עמלה;
 2. אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם.

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על אתרים צד ג’. אין לנו שליטה על, ואיננו אחראים על, מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. 

 1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:
  1. אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש  מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים /;
 2. רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:
  1. באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;
  2. בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;
  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

 1. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:
  1. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;
  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”
 2. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.